Ögon test.

Haft med detta innan men det är så roligt så kör igen :)

ALZHEIMERS' ÖGON TEST    
 
Räkna alla '
F ' i följande text:FINISHED FILES ARE THE RE
SULT OF YEARS OF SCIENTI
FIC STUDY COMBINED WITH
THE EXPERIENCE OF YEARS...(läs nedan)


Hur många ?

 


Fel, det är 6 - inget skoj.
LÄS DET IGEN !
Gå upp och läs texten igen och hitta alla 6 F' innan du rullar ner.. 


 
Anledningen är den här.
Hjärnan ser inte ordet 'OF'.

Ofattbart eller hur? Gå tillbaks och titta igen!!
Alla som räknar alla 6 'F' första gången är ett geni.  
Hur många "F" hittade du?


Här får ni något att klura över.

[]

 

Troligtvis sa du 'A bird in the bush,'! och. .......
om det var DET du sa, så missade du att de
att ordet THE är skrivet två gånger!
Tyvärr, titta igen.

RSS 2.0